La regeneración de Punta Zorrotza dibuja un futuro hírido de desarrollo industrial y viviendas

Según el estudio de viabilidad encargado por el Ayuntamiento de Bilbao, la alternativa que garantizaría de forma más factible el coste total de la operación supone el empleo mixto de la parcela, repartido entre uso residencial (60-65%) y actividad económica (35-40%).

Bilbao, a 24 de febrero de 2014. La regeneración de Punta Zorrotza dibuja probablemente un futuro híbrido de desarrollo industrial y residencial, con la edificación de alrededor de 2.100 viviendas.

Así se desprende del estudio de viabilidad encargado por el Ayuntamiento de Bilbao, que destaca como la alternativa que garantizaría de forma más factible el coste total de la operación, de más de 176 millones de euros, la que supone el empleo mixto de la parcela (de alrededor de 300.000 m2), repartido entre uso residencial (60-65%) y actividad económica (35- 40%). Punta Zorrotza está considerado como un suelo estratégico en el ámbito urbanístico de Bilbao, dada la oportunidad de actividad económica y creación de empleo que podría suponer. Definida como una de las Áreas de Ordenación Remitida que el PGOU delimitaba para su posterior pormenorización, el 21 de marzo de 2012 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bilbao adoptaba la resolución por la cual se acordaba el inicio de los trabajos de Modificación del PGOU.

Ahora, con la toma de razón por parte del Consejo Asesor de Planeamiento y de la Junta de Gobierno Local da comienzo la tramitación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que establecerá las directrices que guiarán el desarrollo urbanístico de la zona, por medio de una regulación de usos.

Nota completa

ZORROTZAKO MUTURRA BERRONERATZEKO PROIEKTUAREN ARABERA, ETORKIZUNEAN INDUSTRIA GARATU ETA 2.100 ETXEBIZITZA ERAIKIKO DIRA

Bilboko Udalak eskatutako bideragarritasun-azterketaren arabera, partzelaren erabilera mistoa da eragiketaren kostu osoa modu eragingarrienean bermatuko lukeen aukera bakarra, horrela banatuta: etxebizitzetarako %60-65 eta jarduera ekonomikorako %35-40.

Bilbon, 2014ko otsailak 24. Zorrotzako Muturraren berroneratzearekin, etorkizunean industriaren eta etxebizitzen garapena uztartuko dira, 2.100 etxebizitza eraikita.

Bilboko Udalak eskatutako bideragarritasun-azterketatik ondorioztatzen denez, 176 milioi euro baino gehiagoko proiektuaren kostu osoa modu eragingarrienean finantzatzea bermatuko lukeen aukera bakarra (300.000 m2ko) lurzatiaren erabilera mistoa litzateke, horrela banatuta: etxebizitzetarako erabilera (%60-65) eta jarduera ekonomikoa (%35-40).

Zorrotzako Muturra Bilboren hirigintzaren barruan eremu estrategikoa da, jarduera ekonomikoa eta lana sortzeko ekarriko lukeen aukera dela eta. HAPNren arabera, geroago zehaztu beharreko Berrantolaketa Atzeratuko Eremuetariko bat izanik, 2012ko martxoaren 21ean Bilboko Udalaren Gobernu Batzordeak HAPN Aldatzeko lanei hasiera emateko erabakia hartu zuen.

Orain, Plangintzako Aholku Batzordeak eta Udal Gobernu Batzordeak onartuta, Hiri Antolamenduko Plan Nagusia (HAPN) aldatzeari ekin zion. Horren arabera, ingurune hartako hirigintza alorreko garapena bideratuko duten irizpideak ezarri eta horretarako erabilerak arautuko dira.

Oharra osorik

Advertisements

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

w

Connecting to %s