Las subvenciones municipales para 2014 disminuyen a pesar de que el Presupuesto incrementa un 12,75%

La Junta de Gobierno municipal en sesión ordinaria de 18 de diciembre aprobó la convocatoria de subvenciones municipales para 2014. Esta ha sufrido un nuevo recorte del 0,84% que se viene a sumar al tijeretazo del 30% del presente ejercicio que ahora se cierra. Euskara, en la que no aparece referencia alguna a las subvenciones para ayudas al aprendizaje del euskara para padres, madres y tutores legales, a pesar de estar presupuestado, así como Cultura y Salud y Consumo son las áreas más afectadas con recortes que oscilan entre el 54,78% y el 11,45%.

Tras el recorte de 870.000 euros del presente ejercicio, la cantidad total destinada a subvenciones en 2014 se reducirá 17.234 euros, pasando de los 2.044.500 euros de 2013 a los 2.027.266 de 2014. Cabe destacar que la reducción que se va a aplicar asciende a un 0,84% mientras que el Presupuesto, aprobado definitivamente el pasado 23 de diciembre, se ha incrementado un 12,75%. El recorte acumulado que soportan las subvenciones desde 2012 se ha disparado hasta el 30,43%.

Llama la atención el área de Euskara, en la que no se hace referencia alguna al programa de subvenciones para ayudas al aprendizaje para padres, madres y tutores legales, a pesar de que el Presupuesto aprobado prevé una partida de 164.900 euros (166.500 en 2013).

Areas como Cultura y Salud y Consumo padecerán recortes de un 13,91%, y 11,45%, respectivamente.

Las subvenciones para programas de Igualdad, Medio Ambiente y Participación se recortan en un 1,33%; Educación un 0,97%; y Migración un 0,83%. Se congelan los de Acción Social y Fiestas de los barrios.

Únicamente se incrementan los programas de Juventud y Ocio en un 36,42%, gracias a una enmienda de EH Bildu aceptada en la pasada discusión presupuestaria y que incrementaba estos en 15.000 euros; y Cooperación en un 15,95%, porcentaje insuficiente habida cuenta que en 2013 estos programas sufrieron un recorte del 30,23%.

Aitziber Ibaibarriaga, portavoz de EH Bildu, ha subrayado que esta nueva reducción, aplicada a programas que en su mayoría se sustentan en la participación ciudadana, se viene a sumar a la larga lista de recortes llevados a cabo en la presente legislatura.

La portavoz de la coalición de izquierdas ha indicado que el elevado recorte acumulado de las subvenciones, mientras el Presupuesto se ha incrementado una media del 12,75%, es “demostrativo del escaso compromiso del PNV para con el trabajo socio-comunitario y voluntario que realizan las asociaciones que ahora verán mermada seriamente su capacidad de actuación”.

Ibaibarriaga ha denunciado, asimismo, que deja en evidencia un modelo de ciudad en el que la participación ciudadana se encuentra a la cola de las prioridades municipales, al contrario de lo que se ha querido vender esta misma semana.

Subvenciones2014

aurrekontu-politika

2014rako diru laguntzen kopurua jaitsi da aurrekontu orokorra %12,75a igo arren

Udal Gobernu Batzordeak, abenduaren 18an burututako ohiko bilkuran 2014 urterako diru laguntzen deialdia onartu zuen. Diru partidak aurtengoan %0,84ko murrizketa pairatu du, hau orain itxiko den urtean egondako %30ko gutxitzeari gehitu beharko geniokeelarik. Euskara, zeinean, nahiz eta aurrekontuetan jasota egon, gurasoek euskara ikasteko zuzendutako partida agertzen ez den, Kultura edota Osasuna eta Kontsumoa dira gehien murriztutako arloak, %54,78tik %11,45 bitarteko jaitsierarekin.

Urte honetan egindako 870.000 euroko murrizketari, datorren 2014rako aurreikusitako 17.234 euroak gehitu behar zaizkio, alegia 2013ko partida 2.044.500 eurokoa izanik 2014koa 2.027.266koa izango da. Gauzak honela, aplikatuko den txikiagotzea %0,84koa izango da, aitzitik, abenduaren 23an behin behingoz onartutako aurrekontua %12,75a igo da. 2012az geroztik, udal diru laguntzak %30,43an txikitu dira.

Azpimarratzekoa da Euskara arloan gertatutakoa. Datorren ekitaldirako proposamenean aipamenik ez dago umeen guraso zein legezko tutoreek ikasteko diru-laguntzei buruz, nahiz eta 2014rako Aurrekontuetan horretarako 164.900 euroko diru-partida bat egon (aurten 166.500 euro bideratu dira programa horretarako).

Kultura eta Osasuna eta Kontsumo arloek %13,91 eta %11,45ko murrizketak pairatuko dituzte, hurrenez hurren.

Berdintasuna, Ingurugiroa eta Parte-hartzea arloetara zuzendutako diru-laguntzak %1,33 murriztuko dira; Hezkuntza %0,97; eta Migrazioa %0,83. Gizarte Ekintzarako zein Auzoetako Jaiak programek iaz izan zuten diru-laguntza kopuru berdina izango dute.

Igotzen diren bakarrak Gazteria eta Aisialdia eta Lankidetza arloak dira. Gazteriakoa, aurrekontuen eztabaidan EH Bilduri onartutako zuzenketa bati esker, hain zuzen. Lankidetzari zuzendutako diru-laguntzak %15,23ean handituko dira, 2013. urtean arlo berak pairatutako %30,23ren murrizketatik oso urrun.

Aitziber Ibaibarriaga EH Bilduko bozeramaleak azpimarratu du legegintzaldiaren hasieratik Udalak aurrera eraman dituen murrizketak bata bestearen atzean pilatzen direla.

Koalizio ezkertiarren bozeramaleak adierazi du diru-laguntzak murrizten diren bitartean Aurrekontu osoak %12,75ren igoera izango duela. “Hain diferentzia handiak agerian uzten du EAJren begirune eza elkarteek era boluntario batera aurrera eramaten duten lan sozio-komunitarioarekiko”.

Era berean, Ibaibarriagak salatu du argi geratu dela Udal Gobernu batzordeak bultzatzen duen hiri ereduan, herritarren zein eragileen parte-hartzea apenas lekurik ez duela.

Dirulaguntzak2014

Advertisements

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Aldatu )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Aldatu )

Connecting to %s